Yhdistyksen toimintaa viitisenkymmentä vuotta sitten

27.10.2022 klo 10:22
Jatkamme tarinointia 60-vuotiaan Paimion Pohjola-Nordenin historian parissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan tapahtumiin ja toimintaan viitisenkymmentä vuotta sitten.

Paimion Pohjola-Nordenin toiminta oli vielä 1960-luvun puolivälissä varsin vaatimatonta. Merkittävin syy tähän oli se, ettei Paimion yhdistykselle oltu osoitettu kumppaniyhdistyksiä muista Pohjoismaista. Tilanne kuitenkin muuttui vuosikymmenen puolivälin jälkeen, kun kumppaneja löytyi Ruotsin Ljungbystä, Tanskan Tollosesta ja Norjan Åsista.

Käytännön yhteistyötä syntyi ensin Tollosen kanssa. Kesällä 1968 paimiolainen ylioppilas Arja Nuppula osallistui Pohjola-Nordenin järjestämiin nuorisopäiviin Tanskan Aalborgissa Paimion yhdistyksen edustajana. Hän vieraili samalla matkalla myös Töllösessä sikäläisen yhdistyksen vieraana.

Kesällä 1969 puolestaan Paimioon saatiin vieraita Ruotsin Ljungbystä. Linja-autollinen ruotsalaisia pääsi nauttimaan mm mittavasta kiertoajelusta Paimiossa sekä kunnan tarjoaman päivällisen.

Seuraava vuonna Paimion yhdistys järjesti yhteistyössä Paimion Mieskuoron kanssa kahdeksanpäiväisen linja-automatkan Ruotsiin ja Tanskaan. Matka sisälsi myös kanssakäymistä sikäläisten ystäväyhdistysten kanssa.

Norjan Åsiin yhteydet olivat vielä varsin vaatimattomat. Paimion yhdistyksen puheenjohtajana toimi tuolloin Santeri Kaikumäki, joka kävi neuvotteluja Åsin yhdistyksen edustajan kanssa käytännön toimien aloittamiseksi. Yhdistysten toiminta molemmissa kunnissa oli kuitenkin vaatimatonta, mikä vaikeutti yhteisen toiminnan aloittamista. Paimion yhdistykselläkään ei vuosina 1969 – 1972 ollut lainkaan hallituksen kokouksia vaan käytännön toimet organisoituivat puheenjohtaja Kaikumäen ja sihteeri Leif Löfgrenin kautta.