Ilmoitus Kunnallislehdessä 21. helmikuutta 1963

Paimion Pohjola-Norden 60 vuotta

21.12.2021 klo 08:00
Juuri joulun alla vuonna 1961 Paimioon perustettiin oma Pohjola-Norden yhdistys. Valtakunnallinen P-N yhdistys oli perustettu vuonna 1924. Tällä hetkellä paikallisjärjestöjä on noin sata.

Kunnallislehdessä ei Paimion Pohjola-Norden -yhdistyksen perustamisesta raportoitu eikä yhdistyksen arkistostakaan löydy aivan tarkkaa perustamispäivää. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta selviää, että yhdistys on rekisteröity tammikuun lopulla 1962.

Saman vuoden maaliskuussa oli Kunnallislehdessä pieni uutinen yhdistyksen kevätkokouksesta, joka oli pidetty Vistan koululla samaan aikaan kuin jo aiemmin paikkakunnalla toimineen Paimio – Öckerö -seuran vuosikokous.  Uutisessa kerrottiin, että  uusi ”yhdistys perustettiin viime syksynä yhdyssiteeksi paikkakkunnalla jo oleville 10 Pohjola-Norden jäsenelle”. Uutisessa kerrottiin myös, että yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut vuoden 1962 puolella jo 56 henkilöön.
Vuoden 1962 toimintakertomuksesta, joka yhdistyksen arkistosta jo löytyy, selviää että puheenjohtajaksi oli valittu professori Hannes Salmenkallio ja lisäksi hallituksessa oli kahdeksan muuta jäsentä.

Ystävyyskuntien saaminen oli haastavaa

Toiminta oli ensimmäiset vuodet varsin vaatimatonta, minkä taustalla oli osittain se, että Ruotsissa sijainneen Öckerön lisäksi ystävyyskuntia ei pyynnöistä huolimatta Paimiolle saatu Tanskasta ja Ruotsista. Ja Öckerön kanssa yhteistoiminta kanavoitui oman seuran kautta. Paikallista toimintaa Paimion Pohjola-Norden kuitenkin yritti järjestää. Esimerkiksi helmikuussa 1963 yhdistys järjesti Vistan koululla Pohjoismaisen filmiesityksen, jossa  näytettiin kaitafilmejä muista pohjoismaista. Suurta yleisömenestystä tilaisuus ei kuitenkaan nauttinut.

-------------------------------------------
Yhdistyksen historian vaiheisiin palaamme 60-vuotisjuhlavuoden edetessä...