Norja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja 2017

27.02.2017 klo 12:55
Norjan puheenjohtajuuskauden ohjelman painopisteet ovat Muuttuva Pohjola, Pohjola Euroopassa ja Pohjola maailmassa.


Norja toimii vuonna 2017 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Ohjelmansa painopisteiksi Norja on valinnut Muuttuva Pohjola, Pohjola Euroopassa ja Pohjola maailmassa.

Teemoista voit lukea lisää alta tai tutustua ohjelmaan kokonaisuudessaan täällä

 

Muuttuva Pohjola -teeman tavoitteena on vahvistaa yhteistä kilpailukykyämme muutoksessa kohti vihreää taloutta ja edistää siirtymää vähäpäästöiseksi yhteiskunnaksi.
Pariisin sopimuksessa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet, joita meidän on toteutettava yhteiseurooppalaisissa puitteissa. Tavoitteena on, että vuosille 2030 ja 2050
asetettuihin tavoitteisiin tähdättäessä Pohjola toimii tiennäyttäjänä tekemällä tehokasta alueellista ilmasto- ja ympäristöyhteistyötä ja kehittämällä samalla kilpailukykyä,
kasvua ja hyvinvointia. Koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä tiivistämällä kehitämme vertailuetuamme ja varmistamme Pohjolan keskeisen aseman muutoksessa kohti globaalia vihreää taloutta. Haluamme olla edelläkävijäalue väestönkehityksen
muutosten osalta niin ikääntyviin ja terveyteen liittyvien haasteiden hoitamisessa kuin pohjoismaisiin yhteiskuntiimme saapuneiden uusien jäsenten kotouttamisessa ja osallistamisessa.

 

Pohjola Euroopassa -teeman kautta tiivistämme yhteistyötämme Eurooppa-politiikassa. Vahva pohjoismainen ääni eurooppalaisessa keskustelussa hyödyttää sekä
Eurooppaa että Pohjolaa. Pohjola tarvitsee vahvaa Eurooppaa ja Eurooppa tarvitsee vahvaa Pohjolaa. Pohjoismaiset esimerkit voivat toimia innoittajina ilmasto-, ympäristö-, energia- ja digitalisaatiokysymyksissä sekä muilla osa-alueilla, joissa meillä on yhteisiä intressejä. EU- ja ETA-yhteistyössä jaamme sisämarkkinoiden kehittymiseen liittyvät
perusintressit. Pohjola haluaa olla myös tulevaisuudessa yksi Euroopan integroituneimmista ja kilpailukykyisimmistä talouksista, jossa liikkuvuusaste on korkea ja yhteistyötä
maiden välillä tehdään paljon.

 

Pohjola maailmassa -teema tähtää ulkopoliittisen kumppanuutemme kehittämiseen suurten globaalien haasteiden kohtaamiseksi. Pohjoismaat ovat pitkäaikaisia kumppaneita ulkopolitiikassa ja niillä on hyvä maine, mikä antaa meille vaikutusvaltaa. Tänä päivänä maailma saapuu Pohjolaan rivakammin kuin koskaan ennen, ja muutokset ovat
entistä välittömämpiä. Tällöin Pohjola hyötyy strategisesta globaalista osallistumisesta. 

 

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org